KURSMATERIAL FÖR LASERSKÄRARE


Vår kurs för att få tillgång till laserskäraren sker efter behov och är uppdelad i två moment, en teoretisk och en praktisk del. Efter ett godkänt teoriprov så kallas kursdeltagarna in till den praktiska delen som hålls i kurslabbet ovanför prototyplaboratoriet det datum och den tid som angavs i utskicket. Allt nödvändigt kursmaterial finner ni antingen i filmen nedan eller i textformat här. Under menyn ”Laser” finns även snabbguider och relevant information ifall man skulle glömma bort något som gås igenom i instruktionsvideon.

Regler

  • Laserskäraren får endast brukas av XP-medlemmar.
  • För att använda utrustningen ska du ha genomgått XP’s kurs för laserskäraren.
  • Varje pass ska i förväg bokas via XPs bokningssystem, endast ett pass per person får bokas åt gången.
  • Vid varje körning ska handhavandedokumentet följas.
  • Modifiering eller nedmontering av utrustningen är strikt förbjuden.
  • Att laserskäraren och intilliggande område är städat efter användning
  • Varje körning skall övervakas under hela förloppet på grund av brandrisk.
  • Vid köp av material, kontakta XP för nyckel till materialskåpet. Betalningen sker i betalstationen i verkstaden eller i XP’s kontor.
  • Koden till nyckellådan får inte föras vidare till någon. Vid glömd kod kontakta XP-styrelsen.
  • PVC, PTFE(teflon) och polykarbonater är förbjudna att använda i laserskäraren.
  • Endast en person får arbeta i maskinen åt gången.

Om något fel uppstår med datorn, laserskäraren, utsuget eller något annat laserrelaterat anmäls detta till XP-styret omgående. Tidsbokning för laserskäraren sker via bokningslistan som är uppsatt på väggen utanför dörren till kurslabbet, bredvid dörren till XPs kontor. Man väljer datum och tidsspann, och skriver sitt namn på motsvarande plats i tabellen. Det är viktigt att maskinen är återställd i tid för nästa person i bokningslistan.

Instruktionsvideo