Makerbot Z18


Detta är XP’s största 3D-skrivare med en byggvolym på hela 42 liter. I denna används BuildTak’s flexplate-system vilket medför att spatlar med vassa kanter inte är tillåtna. För att avlägsna sin utskrift från byggplattan så tas hela byggytan som sitter fast med magneter ut ur skrivaren, varpå man försiktigt böjer denna del något.

Utskriftsvolym (B x D x H) 304mm x 304mm x 457 mm
Filamentdiameter 1.75 mm
Munstyckediameter 0.4 mm
Tillåtna material PLA
Max. temp. munstycke 240 °C
Max. temp. kammare 50 °C
Lagerupplösning 100 – 340 microns

Problemlösning


Nedan finner ni en snabbguide till vanliga problem som kan uppstå samt instruktioner över vad hur dessa lämpligast åtgärdas. Ifall något problem faller utanför denna lathund så ska XP-styret kontaktas.

Filament laddas inte Kör ”unload” och sedan ”load” igen. Det är lättare att extruderhuvudet får tag i filamenten korrekt ifall man monterar av den vita plastslangen som går ned i huvudet och matar huvudet direkt
Filament laddas inte ur Kör ”load” och låt filament extruderas i tio sekunder, starta därefter ”unload” på nytt.
Filament extruderas inte under print Detta är ett tecken på att något blockerar munstycket. Kontakta XP-styret.
Utskriften lossnar inte från byggplattan Tag ut hela byggytan som sitter fast med magneter, böj försiktigt ytan så att du hör att din utskrift lossnar
Objektet lossnar under utskrift Detta kan bero på smutsigt underlag. Gör rent underlaget med aceton/etanol. Om problemen kvarstår, kontakta XP-styret.
Utskriften pausade oväntat Se till att dörren till skrivaren är stängd. Om denna öppnas under gång så pausas utskriften.
Extruderhuvudet lossnar under utskrift Om man bedömer att utskriften klarat sig bra hittills så kan man montera fast huvudet igen och fortsätta utskriften, annars får man börja om med att skriva ut.
Extruderhuvudet är på plats men skrivaren varnar att det inte känns igen Montera av det magnetiska utskrifthuvudet med handkraft och sätt det på plats igen. Kör “attach-scriptet” som finns i Utilities > System Tools > Attach Smart Extruder