Experimentverkstaden har två chatgrupper på messenger som man som medlem får tillgång till genom att joina gruppen XP Members.

  • Någon i verkstaden?
    • Här kan man ställa den mycket lämpliga frågan ”Någon i verkstaden?” för att se till att man är minst två som ska meka. Övriga frågor eller upptäckter gällande verkstaden går också bra.
  • 3D / Laser
    • Här kan man få tips & råd angående 3D-skrivarna och laserskäraren. Nyheter och omröstningar om kurslabbet läggs även ut här.