KURSER


XP-styret håller regelbundet kurser för att våra medlemmar ska få tillgång till våra maskiner.  På denna sida finner ni informationsmaterial och anmälningslänkar till de kurser som XP-styret tillhandahåller.

Säkerhetskurs och XP’s introkurs

För att få tillgång till prototyplabbet över huvud taget så krävs det att man på dagtid gått prototyplabbets säkerhetskurs. Som maskin-student går man denna när man läser högskolekursen ingenjörsmetodik. Övriga chalmerister ansöker till kursen via länken nedan. Kursen går när ca 30 personer anmält sig, vanligen i slutet på varje läsperiod. När kursen ska gå aviseras detta endast genom en notifikation på Canvas, håll utkik där, den är lätt att missa. Kursen tar ca 45min.

Efter säkerhetskursen måste man gå XP´s introkurs. Denna måste både maskin-studenter och övriga chalmerister gå för att få vistas i verkstaden på XP-tid. Kursen hålls av XP-styret under hela läsåret, jämna läsveckor. Under ca 45 min ger den en inblick i hur verkstaden fungerar på XP-tid.
Anmälningslänkar till dessa kurser finner ni här under. Tänk på att ni måste gå säkerhetskursen innan ni går vår introkurs.


Träkurs

Kursen för att få tillgång till träverkstaden hålls en gång per läsperiod. Under 2 kvällar får man lära sig att på ett säkert sätt använda bordssåg, bandsåg, rikt- och planhyvel samt pelarborr. Efter dessa två kvällar hålls en uppkörning där man under en timma får visa de moment man lärt sig. Vid godkänd uppkörning erhålls access till strömmen för att sätta på maskinerna i den del av verkstaden som är ämnad för bearbetning i trä. Datum och anmälningslänkar utlyses i början av varje läsperiod på vår Facebooksida.

Innan man går kursen bör man ha läst igenom vårt kursdokument för träverkstaden.


Lilla metall

Precis som träkursen så går lilla metall en gång per läsperiod.  I denna kurs får man under tre kvällar lära sig grundläggande bearbetning av metall. De maskiner som kommer att användas under kursen är svets (tig och mig), kallsåg, pelarborr, bandslip, gradsax, bock och vals. Efter dessa tre kvällar hålls en uppkörning där man får visa de moment man lärt sig. Detta tillfälle tar lite längre än en timma och man blir tilldelad en specifik tidslucka, så att man inte behöver vara närvarande i verkstaden hela kvällen. Godkänd uppkörning ger dig tillgång till att sätta på strömmen i metallverkstaden. Det är viktigt att poängtera att denna access ger dig tillgång till fler maskiner än vad du är behörig till (svarv, fräs och dagtidpersonalens maskiner), och det är ditt eget ansvar att inte överskrida dina befogenheter.

Datum och anmälningslänkar utlyses i början av varje läsperiod på vår Facebooksida.

Efter att ha sökt lilla metall kallas de ansökande till ett teoretiskt test baserat på kursmaterialet som finns att studera här. Detta för att försäkra oss att man läst materialet innan kursen men även för att kunna göra ett urval i fall att det blir fler sökande än platser på kursen.


Stora metall

Vår mest omfattande kurs sett till antal tillfällen per kurs vilken ger dig tillgång till våra svarvar och fräsar + samtliga maskiner från lilla metall. Här får man lära sig tillräckligt mycket om avverkande bearbetning för att kunna hantera dessa maskiner på ett säkert sätt, och ger således access till strömmen i metallverkstaden. Kursen går en gång per läsår, vanligtvis i läsperiod 2, och sträcker sig över sex övningstillfällen samt en uppkörningskväll. På vår Facebooksida läggs anmälningslänkar upp när det börjar närma sig, och då denna kurs har ett mycket begränsat antal platser (4 st) så görs ett urval bland de sökande. Denna kurs har inte något teoretiskt prov, men det är viktigt att man i förväg läser igenom våra dokument om fräsning och svarvning innan första kurstillfället.


3D-skrivare och laserskärare

Denna kurs ger dig tillgång till våra enkla 3D-skrivare (Prusa) och vår laserskärare och hålls efter behov, upp till 4 gånger per läsperiod.  Kursen är uppdelad i tre delar: självstudie med kursmaterialet på hemsidan, skriftligt prov om person och maskinsäkerhet under lunchtid, och cirka 1-2 timmar muntlig genomgång i kurslabbet efter skoltid. Kursen är tänkt att vara en nybörjarguide och ger dig goda förutsättningar att på ett säkert sätt använda våra 3D-skrivare och laserskärare.

För att gå kursen anmäler du dig via vår anmälningslänk som alltid är öppen. Du kommer sedan att bli kallad till ett säkerhetsprov via kontaktinformationen som du lämnade vid anmälning. Inför provet bör du studera vårt kursmaterial. Vid ett godkänt prov blir man kallad till kvällens informationstillfälle där vissa praktiska moment och detaljer gås igenom. Detta tillfälle ger kursdeltagarna en ypperlig möjlighet att ställa frågor på.