KURSER


XP-styret håller regelbundet kurser för att våra medlemmar ska få tillgång till våra maskiner.  På denna sida finner ni informationsmaterial och anmälningslänkar till de kurser som XP-styret tillhandahåller.

Säkerhetskurs och XP’s introkurs

För att få tillgång till prototyplabbet över huvud taget så krävs det att man på dagtid gått prototyplabbets säkerhetskurs. Som maskin-student går man denna när man läser högskolekursen ingenjörsmetodik. Övriga chalmerister ansöker till kursen via länken nedan. Kursen går när ca 30 personer anmält sig, vanligen i slutet på varje läsperiod. När kursen ska gå aviseras detta endast genom en notifikation på Canvas, håll utkik där, den är lätt att missa. Kursen tar ca 45min.

Efter säkerhetskursen måste man gå XP´s introkurs. Denna måste både maskin-studenter och övriga chalmerister gå för att få vistas i verkstaden på XP-tid. Kursen hålls av XP-styret under hela läsåret, jämna läsveckor. Under ca 45 min ger den en inblick i hur verkstaden fungerar på XP-tid.
Anmälningslänkar till dessa kurser finner ni här under. Tänk på att ni måste gå säkerhetskursen innan ni går vår introkurs.


Träkurs

Kursen för att få tillgång till träverkstaden hålls en gång per läsperiod. Under 2 kvällar får man lära sig att på ett säkert sätt använda bordssåg, bandsåg, rikt- och planhyvel samt pelarborr. Efter dessa två kvällar hålls en uppkörning där man under en timma får visa de moment man lärt sig. Vid godkänd uppkörning erhålls access till strömmen för att sätta på maskinerna i den del av verkstaden som är ämnad för bearbetning i trä. Datum och anmälningslänkar utlyses i början av varje läsperiod på vår Facebooksida.

Innan man går kursen bör man ha läst igenom vårt kursdokument för träverkstaden.


Metall (grundläggande kurs)

Precis som träkursen så går metall-grundläggande en gång per läsperiod.  I denna kurs får man under tre kvällar lära sig grundläggande bearbetning av metall. De maskiner som kommer att användas under kursen är svets (tig och mig), kallsåg, pelarborr, bandslip, gradsax, bock och vals. Efter dessa tre kvällar hålls en uppkörning där man får visa de moment man lärt sig. Detta tillfälle tar lite längre än en timma och man blir tilldelad en specifik tidslucka, så att man inte behöver vara närvarande i verkstaden hela kvällen. Godkänd uppkörning ger dig tillgång till att sätta på strömmen i metallverkstaden. Det är viktigt att poängtera att denna access ger dig tillgång till fler maskiner än vad du är behörig till, och det är ditt eget ansvar att inte överskrida dina befogenheter.

Datum och anmälningslänkar utlyses i början av varje läsperiod på vår Facebooksida.

Efter att ha sökt metall-grundläggande kallas de ansökande till ett teoretiskt test baserat på kursmaterialet som finns att studera här. Detta för att försäkra oss att man läst materialet innan kursen men även för att kunna göra ett urval i fall att det blir fler sökande än platser på kursen.


Metall Fortsättning

Vår mest omfattande kurs sett till antal tillfällen per kurs vilken ger dig tillgång till våra svarvar och fräsar. Här får man lära sig tillräckligt mycket om avverkande bearbetning för att kunna hantera dessa maskiner på ett säkert sätt, och ger således access till strömmen i metallverkstaden. Kursen går en gång per läsår, vanligtvis i läsperiod 2, och sträcker sig över sex övningstillfällen samt en uppkörningskväll. På vår Facebooksida läggs anmälningslänkar upp när det börjar närma sig, och då denna kurs har ett mycket begränsat antal platser (4 st) så görs ett urval bland de sökande. Denna kurs har inte något teoretiskt prov, men det är viktigt att man i förväg läser igenom våra dokument om fräsning och Svarvning innan första kurstillfället.


3D-skrivare

Denna kurs ger dig tillgång till samtliga av våra 3D-skrivare och hålls efter behov, dock maximalt 4 gånger per läsperiod. Det är förmodligen Experimentverkstadens kortaste kurs vilken förlitar sig mest på självstudier kring vårt kursmaterial. Efter att ha blivit kallad till kursen bör man studera vårt kursmaterial, för att sedan skriva ett mindre prov vid lunchtid på det i mailet utsatta datumet. Vid ett godkänt prov blir man kallad till kvällens informationstillfälle där vissa praktiska moment och detaljer gås igenom. Detta tillfälle ger kursdeltagarna en ypperlig möjlighet att ställa frågor på. Man anmäler sitt intresse via vår anmälningslänk som alltid är öppen.

Laserskärare

Kursen som ger dig tillgång till maskintekniks laserskärare. Som med 3D-kursen hålls denna också efter behov, dock maximalt 4 gånger per läsperiod. Upplägget är väldigt snarlikt 3D-skrivarkursen med kursmaterial online som bör studeras innan man skriver ett prov kring lunchtid på det i mailet utsatta datumet. Det praktiska momentet i denna kurs är något längre, maximalt 2 timmar och utförs efter skoltid. Där kommer deltagarna under handledning få visa att de tagit till sig av de instruktioner som ges i kursmaterialet. Det ger även möjlighet till att ställa frågor. Man anmäler sitt intresse via vår anmälningslänk som alltid är öppen.