FAQ


Hur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att besöka XPs kontor under en lunchjour och anmäla dig. Lunchjourerna hålls under lunch på måndag och onsdag (12.00-13.00). Medlemskap kostar 100 kr och gäller till nästkommande 1 september.

För att överhuvudtaget få vistas i verkstaden behöver du ha gått Prototyplabbets säkerhetskurs. Verkstaden får endast användas under skoltid (vardagar 8-17) för arbete i kurser där kursansvarig har en överenskommelse med Prototyplabbets dagspersonal. Alla övriga projekt hänvisas till XP-tid (vardagar 17-24 och helger 08-24).

För att få vistas i verkstaden under XP-tid (kvällstid och helger) krävs även att man är medlem och har gått XP-intro. Anmälan finns under fliken kurser.


Vilka verktyg får jag använda?

Efter genomförd säkerhetskurs och XP-intro får du under XP-tid använda alla handverktyg på verktygstavlan precis till höger efter dörren från monteringshallen till metallverkstaden. Även de saker som finns i XPs skåp i metallverkstaden får användas, bland annat batteridrivna skruvdragare.

Notera att varken stationära maskiner (inte ens de som går på handkraft, t.ex. plåtbock) eller handhållna elverktyg som går på enfas (t.ex. vinkelslip) får användas utan att ha gått ytterligare kurser. För att få använda några maskiner krävs att du går kurser och får körkort för de olika maskinerna.
Dessa körkortskurser är 3D/Laserskärarkursen, Träkursen, Lilla metall och Stora metall:

  • 3D/Laser-kursen ger tillgång till 3D-skrivarna och laserskäraren som står precis innanför dörren i Kurslabbet. (se fliken 3D-skrivare och laserskärare ovan)
  • Träkursen ger tillgång till träverkstaden med undantag för träsvarven och bordfräsen.
  • Lilla metall ger tillgång till plåtbock, plåtvals, manuell hydralpress, bågsvetsarna, pelarborrarna, bandslip, kallsåg, gradsax, bandsåg för metall samt vinkelsliparna.
  • Stora metall ger tillgång till fräs och svarv + allt från lilla metall.

Utlysning av dessa kurser samt övriga evenemang sker på vår Facebooksida.


Hur lång tid tar det från att man blivit medlem till att man får använda maskinerna?

Prototyplabbets säkerhetskurs sker i dagspersonalen regi och hålls när tillräckligt många är anmälda. Exakt när detta sker bestäms av dagspersonalen.

XP-intro anordnas onsdagar varje jämn läsvecka.

Våra kortare körkortskurser (3D och Laser) hålls med jämna mellanrum.

De mer avancerade kurserna (t.ex. Trä- och Lilla metall, men speciellt Stora metall som bara går en gång om året) går mer sällan och till dessa kurser är det ofta högt söktryck och ett begränsat antal utbildningsplatser. Man ska därför vara medveten om att man ska vara ute i mycket god tid om man behöver använda maskinerna som kräver körkort.


Kan ni tillverka detta åt mig mot betalning?

Nej, att ta betalt för något som tillverkas i våra lokaler bryter mot Chalmers regler. Däremot kan tjänsteutbyten med andra föreningar på Chalmers vara aktuellt, kontakta oss för mer information.

Vår verksamhet bygger på lära chalmerister hantera de maskiner som vi erbjuder på egen hand, därför uppmuntrar vi de medlemmarna som inte har körkort för den maskin som man vill använda att ta kontakt med oss så vi kanske kan handleda arbetet i mån av tid.


Hur anmäler jag mig till kurserna?

Säkerhets-, intro-, laser- och 3d-skrivarkursen har varsitt anmälningsformulär som återfinns här.

För grund- och fortsättningskursen i metallbearbetning samt träkursen publiceras anmälningslänkar på vår facebooksida i början av den aktuella läsperioden. Ett hett tips är att följa den sidan så ni inte missar kursen.


Varför kommer jag inte in i kurs-/prototyplabbet?

Första steget är att fundera på om du betalt medlemsavgiften det aktuella läsåret, medlemskapet måste förnyas efter månadsskiftet augusti-september.

Därefter kan du kontakta oss där du skriver namn och personnummer så kollar vi om det är något som saknas för att du ska få behörighet*, om inte så skickar vi en accessförfrågan till den husansvarige.
*För tillgång till kurslabbet behöver du gå laser-/3d-kursen. För prototyplabbet måste du gått säkerhetskursen samt vår introkurs.