FAQ


Hur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att besöka XPs kontor under en lunchjour och anmäla dig. Lunchjourerna hålls under lunch på måndag och onsdag (12.00-13.00). Medlemskap kostar 100 kr och gäller till nästkommande 1 september.

För att överhuvudtaget få vistas i verkstaden behöver du ha gått Prototyplabbets säkerhetskurs. Verkstaden får endast användas under skoltid (vardagar 8-17) för arbete i kurser där kursansvarig har en överenskommelse med Prototyplabbets dagspersonal. Alla övriga projekt hänvisas till XP-tid (vardagar 17-24 och helger 08-24).

För att få vistas i verkstaden under XP-tid (kvällstid och helger) krävs även att man är medlem och har gått XP-intro. Anmälan finns under fliken kurser.


Vilka verktyg får jag använda?

Efter genomförd säkerhetskurs och XP-intro får du under XP-tid använda alla handverktyg på verktygstavlan precis till höger efter dörren från monteringshallen till metallverkstaden. Även de saker som finns i XPs skåp i metallverkstaden får användas, bland annat batteridrivna skruvdragare.

Notera att varken stationära maskiner (inte ens de som går på handkraft, t.ex. plåtbock) eller handhållna elverktyg som går på enfas (t.ex. vinkelslip) får användas utan att ha gått ytterligare kurser. För att få använda några maskiner krävs att du går kurser och får körkort för de olika maskinerna.
Dessa körkortskurser är 3D-kursen, Laserskärarkursen, Träkursen, Metallkursen (ersätter Metall Light) och Metall Fortsättningskursen (ersätter gamla “stora” Metallkursen):

  • 3D-kursen ger tillgång till 3D-skrivarna som står precis innanför dörren i Kurslabbet. (se fliken 3D-skrivare ovan)
  • Laserskärarkursen ger tillgång till Laserskäraren. (se fliken Laserskärare ovan)
  • Träkursen ger tillgång till träverkstaden med undantag för träsvarven och bordfräsen.
  • Metallkursen ger tillgång till plåtbock, plåtvals, manuell hydralpress, bågsvetsarna, pelarborrarna, bandslip, kallsåg, gradsax, bandsåg för metall samt vinkelsliparna.
  • Metall Fortsättningskursen är en påbyggnadskurs till Metallkursen och ger tillgång till fräs och svarv.

Utlysning av dessa kurser samt övriga evenemang sker på vår Facebooksida.


Hur lång tid tar det från att man blivit medlem till att man får använda maskinerna?

Prototyplabbets säkerhetskurs sker i dagspersonalen regi och hålls när tillräckligt många är anmälda. Exakt när detta sker bestäms av dagspersonalen.

XP-intro anordnas onsdagar varje jämn läsvecka.

Våra kortare körkortskurser (3D och Laser) hålls med jämna mellanrum.

De mer avancerade kurserna (t.ex. Trä- och Metallkurserna, men speciellt den stora Metall Fortsättningskursen som bara går en gång om året) går mer sällan och till dessa kurser är det ofta högt söktryck och ett begränsat antal utbildningsplatser. Man ska därför vara medveten om att man ska vara ute i mycket god tid om man behöver använda maskinerna som kräver körkort.