OTILLÅTNA MATERIAL


I tabellen nedan beskrivs de materialen som inte är tillåtna att bearbeta i laserskäraren och varför. Notera att vissa material är okej att exempelvis gravera men inte att skära.

Otillåtet material Fara Orsak
ABS Smältrisk ABS tenderar att smälta snarare än att förångas och har en högre risk för att fatta eld. Smält ABS är svårt att få bort från skärbordet och får därför aldrig skäras.
Ytbelagt kolfiber Risk för farliga gaser Detta är en mix av två material (epoxy och kolfiber). Tunt kolfibertyg kan skäras (med viss risk för att det fransar sig) men ytbehandlat kolfibertyg får ej bearbetas i laserskäraren
Fiberglas Risk för farliga gaser Detta är en mix av två material (epoxy och glasfiber). Glasfiber allena kan inte skäras oavsett om det ytbehandlats eller ej, ihop med epoxy är det inte tillåtet att bearbeta i laserskäraren alls
HDPE Brand- och smältrisk Det smälter och är mycket svårarbetat i laserskäraren generellt
Polystyrenskum Brandrisk Det smälter och fattar väldigt lätt eld och får därför inte skäras.
Polypropylenskum Brandrisk Som polystyren men bildar även hårda klumpar av plast som är svåra att få bort och får därför inte bearbetas i laserskäraren
PVC/vinyl/fuskläder Avger klorgas Bearbeta ALDRIG dessa material då de förstör optiken och får metalldelar i maskinen att korrodera.
Polykarbonat/Lexan (>1mm tjocklek) Brandrisk Polykarbonat absorberar IR-strålning väldigt väl vilket gör materialet mycket svårskuret i en laserskärare