VÄLKOMMEN TILL XP!


Föreningen har under drygt 70 förflutna år fostrat mången yrkesverksam ingenjör i det sanna experimenterandets anda. Föreningen är vackert belägen i en omgivning av olika typer av metaller på bastanta lagerhyllor omgivna av lummiga svarvspån med en härligt värmepåverkad zon.

XP är Maskintekniksektionens verkstadsförening. Vi har fräs, sedan 1942.

 

XP-styret 18/19