Utbildningspriser

  •  Metallbindning
    • 300 SEK
  • Metallbindning Fortsättning (Skärande bearbetning)
    • 400 SEK
  • Träutbildning
    • 200 SEK
Priserna kan komma att ändras