Verkstadsföreskrifter


Nedan finner ni de föreskrifter som gäller i verkstaden både på och utanför XP-tid

 • XP-tid är mellan 17:00-24:00 på vardagar och 08:00-24:00 på helger och helgdagar. 24:00 är då man skall vara klar att gå och släcka.
 • För att få vistas i verkstaden skall man ha genomgått skolans säkerhetskurs.
 • För att få vistas i verkstaden på XP-tid skall man även ha genomgått XPs ”XP-intro” eller ha sällskap av medlem i XP-styrelsen.
 • Det är obligatoriskt att skriva in och ut sig i loggboken vid ankomst och hemgång, oavsett aktivitet och tid.
 • Ensamarbete i verkstaden är förbjudet.
 • Vid olycka med personskador kontakta XP-styrelsen omgående.
 •  Efter avslutade heta arbeten skall den som utfört arbetet stanna kvar, eller tillse att någon annan stannar kvar i verkstaden minst en timme för att minimera brandrisken. Heta arbeten avslutas senast 23.00.
 • Heta arbeten skall utföras i svetsbåset.
 • Alkohol- eller drogpåverkade personer får inte vistas i verkstadslokalerna.
 • Alkohol eller andra droger får inte föras in i lokalerna.
 • Man får aldrig tillverka objekt i verkstaden med intention om att sälja dem eller utföra arbete mot ersättning.
 • Vapentillverkning, renovering eller modifiering av licenspliktiga vapen får inte förekomma i verkstaden.
 • Stationära maskiner anslutna till kortterminalerna får endast användas av personer med behörighet att använda dessa (Metall-/ Trä- och NC-körkort).
 • Det är inte tillåtet att starta de stationära maskinerna för personer som inte har rätt behörighet.
 • Personer utan körkort får endast handledas i maskinerna av XP-styret eller av personer utsedda av XP-styret.
 • Material som köps i verkstaden betalas kontant enligt gällande kilopriser. Kvantitet och typ av material skrivs
  ner i materialpärmen.
 • Kemiprodukter (färg, olja, lösningsmedel etc) får inte medtas in i verkstaden.
 • Arbeten med härdplaster, epoxi och kolfiber är förbjudet.
 • Sprutmålning får ej förekomma i verkstaden, detta gäller även dragskåpet i kemrummet.
 • Inga verktyg får föras ut ur verkstaden. Det är inte tillåtet att medta verktyg upp till kurslabbet.
 • Verktyg tillhörande XP ska endast användas på XP-tid, övrig tid används skolans verktyg.
 • Man skall alltid städa efter sig, oavsett hur verkstaden såg ut när man kom. Sisten att lämna lokalen skall också släcka och bryta strömmen till maskinerna, d.v.s. Trä, Metall eller NC -terminalen.
 • Varken mat eller dryck får förtäras eller föras in i verkstaden.
 • Om utrustning såsom maskiner och verktyg går sönder är det din skyldighet att rapportera detta i skadeloggen med beskrivning av vad som hänt och eventuella övriga iakttagelser. Skriv även namn och telefonnummer så att vi kan kontakta er vid behov. Utifall att en maskin går sönder och inte bör brukas,
  märk då denna så att ingen råkar starta den innan reparation utförts.
 • Alla medlemmar är skyldiga att följa de regler och riktlinjer som sätts upp av skolan.
 • Alla medlemmar är skyldiga att följa och hålla sig uppdaterade på XPs verkstadsföreskrifter vilka finns på ett separat dokument. Senaste upplagan finns uppsatt i verkstaden. XP-styrelsen förbehåller sig rätten att ändra
  dessa föreskrifter vid behov.

Brott mot ovanstående regler medför disciplinära åtgärder som sträcker sig från tillsägelser till varningar och avstängning från verkstaden. En person som fått flera tillsägelser och/ eller varningar kan stängas av från verkstaden på XP-tid. Regelöverträdelser som faller under svensk lagstiftning kommer att polisanmälas.

 

Regler på XP-tid


 • Det är inte tillåtet att byta gastuber i svetsarna.
 • Det är inte tillåtet att byta chuck i svarvarna.
 • Gasskärning är inte tillåtet. Gassvetsning är okej!
 • Det är inte tillåtet att ändra regulatorerna på gassvetsen. Dessa är korrekt förinställda.
 • Använd enbart handkraft vid åtdragning av låsningar och beslag på maskinerna.
 • Skyddsskor måste alltid bäras vid arbete i metallverkstaden.
 • Skyddsglasögon måste alltid bäras när man befinner sig i metallverkstaden.
 • Vid bearbetning av gjutjärn måste munskydd bäras. Damm från gjutjärn är giftigt att andas in.
 • Efter bearbetning av gjutjärn måste maskinen torkas ren från koldamm samt exponerade gejdrar ska rengöras och smörjas noga med olja.
 • Efter bearbetning av mässning måste exponerade gejdrar rengöras och smörjas noga med olja.
 • Är du sist att använda en maskin och ingen kommer använda den direkt efter dig, är du ansvarig för att maskinen blir ordentligt städad.
 • Studenter får inte göra några ingrepp på maskiner. Om en maskin går sönder eller slutar att fungera, rapportera detta i loggboken och märk maskinen så att ingen annan försöker använda den.
 • Proppar samt automatsäkringar får endast bytas och återställas av XP-styrelsen. Kontakta styrelsen vid behov av detta.
 • Det är inte tillåtet att justera anhållet på bandslipen i metallverkstaden.
 • Skruvstycket i stora pelarborren får inte lossas då detta är inmätt.
 • Lämna aldrig skruvstycken, rundmatningsbord eller liknande icke fastspända på maskin. Dessa ska alltid sitta fast när du lämnar maskinen.
 • Det är inte tillåtet att byta kallsågens sågblad.
 • Släng inte utslitna eller skadade verktyg så som borr och snabbstålsfräsar. Sätt tillbaka dom på sin plats så blir dom utbytta. Utslitna och skadade hårdmetallskär byts och de gamla lägg i uppsamlingslådan för hårdmetall.
 • Alla ansvarar för att hålla ordning i XP-skåpet i verkstaden.