Fräs-problemlösning


Nedan finner ni en lathund för att lösa många av de vanligaste problemen som kan uppstå när man fräser.

Problem Orsak Åtgärd
Brott För stort ingrepp
För hög matning
För lång spårlängd eller totallängd
Dela upp i flera passeringar
Minska matning per tand
Minska överhäng alternativt använd kortare fräs
Förslitning Arbetsmaterial för hårt
 
Olämplig skärhastighet och/eller matning
Dålig spånavgång
Motfräsning
Felaktig spiralvinkel på fräsen
Byt till en fräs med rätt material och beläggning
Se verkstadshandbok för korrekta skärdata
Rikta om kylningen
Medfräsning
Byt till rätt fräs
Urflisning För hög matning
Vibrationer
För låg skärhastighet
Motfräsning
Verktygsstabilitet
 
Arbetsstyckets stabilitet
Reducera matning
Sänk varvtalet
Höj varvtalet
Medfräsning
Minska överhäng alternativt använd kortare fräs
Förbättra uppspänningen
Kort livslängd Tufft arbetsmaterial
 
Felaktig spånvinkel och/eller släppningsvinkel
Friktion mellan verktyg och arbetsmaterial
Byt till fräs med rätt egenskaper för det specifika materialet
Ändra till korrekt design
 
Använd belagt verktyg
 
Dålig ytfinhet För hög matning
För låg skärhastighet
Spånstockning
Verktygs förslitning
Lösegg
Påsvetsningar
Reducera matning per tand
Öka varvtalet
Minska ingreppet
Byt eller slipa om verktyg
Använd verktyg med högre spiralvinkel
Öka flödet av kylmedel
Felaktigheter på arbetsstyckets yta Utböjning
För få skäregger på verktyget
Osymmetrisk/sliten verktygshållare
Dålig stabilitet i spindel
 
Använd verktyg med fler skäregger
Reparera eller byt verktygshållare
Byt ut mot kortare/stabilare verktygshållare
Använd maskin med stabilare
spindel
Vibrationer För hög matning och skärhastighet
För lång spårlängd eller totallängd
För stort ingrepp
För dålig stabilitet i hållare och maskin
Arbetsstyckets stabilitet
Se verkstadshandbok för korrekta skärdata
Korta utstick alternativt använd kortare fräs
Minska skärdjup
Byt till stabilare hållare
 
Förbättra uppspänningen