VÅRA VÄNNERPlaceholder-text

Placeholder-text
ETA ger, sedan 1935, chalmerister av alla åldrar en unik möjlighet att träffas och utbyta idéer och erfarenheter med tyngdpunkt på elektronik och radio.
ETA:s instrumentpark och verktygsuppsättning skapar möjligheter för medlemmar att experimentera själva samt lära sig hantera hela designprocessen. ETA har dessutom allt som behövs för tillverkning av egna kretskort. I dagens alltmer teoretiskt inriktade ingenjörsutbildning, är praktisk träning en ovärderlig tillgång i ett kommande yrkesliv! Första lördagen i december avgår ETA-auktionen, Sveriges största elektronik-auktion.
ETA har även en liten mekanisk verkstad med fräs svarv