eXPerimentverkstaden

Vi har fräs!

Laserskäraren

XP-styret administrerar maskinsektionens laserskärare (GCC Laser Pro Spirit LS). Som maskinteknolog eller medlem i XP har man möjliget att använda laserskäraren. För att använda lasern skall man gå en kortare kurs som hålls av XP-styret. Anmälningsformulär till kursen hittar man under fliken ”Kurser”.

 xplaser