Sektionen M-Styret Galleri Jubiléet

eXPerimentverkstaden

Vi har fras!

Chalmers Experimentverkstad

I en miljö som andas historia från flera decennier av verkstadsteknik frodas kunskapen och skaparglädjen hos ett hundratal XP-medlemmar.

Föreningen har under drygt 70 förflutna år fostrat mången yrkesverksam ingenjör i det sanna experimenterandets anda. Föreningen är vackert belägen i en omgivning av olika typer av metaller på bastanta lagerhyllor omgivna av lummiga svarvspån med en härligt värmepåverkad zon.

XP är maskintekniksektionens verkstadsförening. Vi har fräs, sedan 1942.

expe(a)mtek.chalmers.se.