eXPerimentverkstaden

Vi har fräs!

Chalmers Experimentverkstad

I en miljö som andas historia från flera decennier av verkstadsteknik frodas kunskapen och skaparglädjen hos ett hundratal XP-medlemmar.

Med tillgång till en verkstad, utrustad med alla maskiner man kan tänkas önska, skapas det allt ifrån smörknivar till custombyggda formelbilar som tävlar internationellt.

Allt detta styrs upp av den eminenta XP-styrelsen, som på sin fritid sköter om verkstaden och utbildar andra chalmerister på de maskiner som finns att tillgå.

Föreningen har under drygt 70 förflutna år fostrat mången yrkesverksam ingenjör i det sanna experimenterandets anda. XP är maskintekniksektionens verkstadsförening. Vi har fräs, sedan 1942.

expe(a)mtek.chalmers.se.