eXPerimentverkstaden

Vi har fräs!

Hur blir jag medlem?

Alla som studerar eller är anställda på Chalmers har möjlighet att bli medlemmar i eXPerimentverstaden, förutsätt att nedanstående moment genomförs:

Att du går säkerhetskursen som organiseras av ordinarie verkstadspersonal, då försäkringen inte gäller om du inte gått denna kurs. Läser du Maskinteknik på campus Johanneberg går du denna i samband med ordinarie kursverksamhet. Om du läser något annat program, är anställd, eller har missat säkerhetskursen, kan du skriva upp dig på en kölista hos oss sedan meddelar vi dig när en plats är ledig. Kontakta INTE verkstadspersonalen direkt, vi sköter den kontakten.

Efter att du har gått skolans säkerhetskurs behöver du vara med på en kort introduktion, XP-intro, med oss i XP-styrelsen. Denna introduktion sker onsdagar LV2, LV4 och LV6 kl 17:15 nere i prototyplabbet. Besök vårt kontor på någon av våra lunchjourer (mån & ons 12-13) för att få vara med på denna. I samband med detta betalas medlemsavgift (100kr), medlemskontrakt skrivs på och du får access till samtliga handverktyg och maskiner som inte kräver särskild access.

Steg:

1) Gå säkerhetskursen, Anmälningsformulär

2) Gå XP-intro, besök lunchjour och anmäl dig.

Vad händer sen?

För att sedan få access till alla maskiner i trä och/eller metallverkstaden krävs att du går en utbildning för respektive maskinpark med oss i XP-styrelsen, följd av en uppkörning. Träkurser hålls generellt en gång per läsperiod och metall en gång per termin, detta kan dock komma att variera med övrig arbetsbelastning på styrelsen. Information om dessa kurser skickas ut till samtliga medlemmar när platserna släpps och deltagarna väljs sedan ut efter vissa kriterier, dvs. det är inte först till kvarn som gäller. Notera att om du får gå kursen så betyder det inte automatiskt att du kommer få access till maskinerna, men det är självklart vår målsättning att alla skall klara sin uppkörning utan problem.

Samtlig kursverksamhet organiseras ideellt av oss i styrelsen på vår fritid, och vi har därmed inte möjlighet att utbilda alla som söker kurserna.

Sign up!