eXPerimentverkstaden

Vi har fräs!

Kommande kurser

 

Just nu är ingen kursansökan till verkstadskurserna öppen.

Information och anmälan till 3D-skrivarkursen finns under fliken 3D-printer.

Anmälan till laserkursen görs via detta formulär.

Om du inte har gått säkerhetskursen som ges av Prototyplaboratoriets personal behöver du gå den innan du kan bli medlem och söka till andra kurser. För att skriva upp dig på kölistan till säkerhetskursen fyller du i det här formuläret.

Info om kursverksamheten:

När kurser släpps så annonseras detta här, på vår Facebooksida, samt via medlemsmail till samtliga medlemmar. Du söker till kurserna genom att fylla i den enkät vi skickar ut, varefter XP-Styrelsen väljer ut kursdeltagare baserat på förutbestämda kriterier. Du behöver inte vara medlem i eXPerimentverkstaden för att söka eller gå kurser, däremot krävs medlemskap för att få deltaga i en uppkörning.

Kurser i metallverkstaden hålls generellt en gång per termin, och består av cirka 30 timmar undervisning av oss i XP-styrelsen. Undervisningen sker på kvällstid mellan 1800 och cirka 2200, generellt på onsdagar och torsdagar. Maskinerna som utbildas i är huvudsakligen svarv och fräs, men även med en mindre del svets ingår, samt en genomgång av övriga trefas-maskiner. Vi utbildar fyra deltagare i denna kurs per kurstillfälle.

Kurser i träverkstaden hålls generellt en gång per läsperiod och består av två till tre kvällar mellan 1800 och cirka 2200. Maskinerna som utbildas på är bandsåg, bordsåg, pelarborr, rikthyvel, planhyvel, samt fasta slipmaskiner. Vi utbildar tre deltagare i denna kurs per kurstillfälle.

Samtliga kurser vi håller i verkstaden följs upp av en uppkörning. Denna består av en kväll som börjar 1800 och försätter tills kursdeltagarna antingen godkänns eller underkänns. Kursdeltagarna arbetar självständigt med samtliga arbetsmoment som kursen täckt under observation av uppkörningsledare. Direkt efter en lyckad uppkörning får man sedan tillstånd att använda maskinerna, men access till kortterminalen kan dröja något då vi ej administrerar dessa själva.

 

Samtliga kurser i verkstaden hålls ideellt av eXPerimentverkstadens styrelse, vilket begränsar våra möjligheter att utbilda alla som vill ha körkort. Vi ber er ha överseende med detta.