Vanliga funderingar

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem genom att besöka XPs kontor under en lunchjour och anmäla dig. Lunchjourerna hålls under lunch på måndag och onsdag (12.00-13.00). Medlemskap kostar 100 kr och gäller till nästkommande 1 september.

För att överhuvudtaget få vistas i verkstaden behöver du ha gått Prototyplabbets säkerhetskurs. Verkstaden får endast användas under skoltid (vardagar 8-17) för arbete i kurser där kursansvarig har en överenskommelse med Prototyplabbets dagspersonal. Alla övriga projekt hänvisas till XP-tid (vardagar 17-24 och helger 08-24).

För att få vistas i verkstaden under XP-tid (kvällstid och helger) krävs även att man är medlem och har gått XP-intro.

Vilka verktyg får jag använda?

Efter genomförd säkerhetskurs och XP-intro får du under XP-tid använda alla handverktyg och handhållna maskiner.

För att få använda andra maskiner krävs att du går fler kurser och får körkort. Dessa körkortskurser är 3D-kursen, Laserskärarkursen, Träkursen, Metall Light-kursen och Metallkursen:

  • 3D-kursen ger tillgång till 3D-skrivarna som står precis innanför dörren i Kurslabbet. (se fliken 3D-skrivare ovan)
  • Laserskärarkursen ger tillgång till Laserskäraren. (se fliken Laserskärare ovan)
  • Träkursen ger tillgång till träverkstaden med undantag för träsvarven och bordfräsen.
  • Metall Light-kursen ger tillgång till plåtbock, plåtvals, manuell hydralpress, svetsarna, pelarborrarna, bandslip, kallsåg, gradsax samt bandsåg för metall.
  • Metallkursen ger tillgång till allt som ingår i Metall Light-kursen samt tillgång till fräs och svarv.

Utlysning av dessa kurser samt övriga evenemang sker på vår Facebooksida.

Hur lång tid tar det från att man blivit medlem till att man får använda maskinerna?

Prototyplabbets säkerhetskurs sker i dagspersonalen regi och hålls när tillräckligt många är anmälda. Exakt när detta sker bestäms av dagspersonalen.

XP-intro anordnas på de onsdagar då XP-styret anser att det är befogat med avseende på antal som sökt.

Våra kortare körkortskurser (3D och Laser) hålls med jämna mellanrum.

De mer avancerade kurserna (t.ex. Trä- och Metall Light-kurserna, men speciellt den stora Metall-kursen som bara går en gång om året) går mer sällan och till dessa kurser är det ofta högt söktryck och ett begränsat antal utbildningsplatser. Man ska därför vara medveten om att man ska vara ute i mycket god tid om man behöver använda maskinerna som kräver körkort.